Công bố tiêu chuẩn chất lượng

Mỏ hàn xung thông minh Welgun sản xuất phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn.

Xem bảng Công bố Tiêu chuẩn cơ sở tại đây: tải TCCS 01-2023 WELGUN

Kết quả thử nghiệm Mỏ hàn xung Welgun

Sáng chế

Bằng độc quyền GPHI số 2103 Cục SHTT năm 2019: tải Bằng Độc quyền Giải pháp hữu ích Mỏ hàn xung Welgun

Kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp vỏ súng hàn: tải Tờ khai đăng ký Kiểu dáng công nghiệp – Mỏ hàn xung Welgun

Đăng ký thương hiệu Welgun

Chứng nhận nhãn hiệu đã được bảo hộ độc quyền: tải Chứng nhận Độc quyền thương hiệu – Welgun