Kiểm tra hạn bảo hành

Hạn bảo hành / Số giờ đã sử dụng máy

Để bảo đảm quyền lợi tối đa của Quý khách hàng, Súng Hàn Xung Welgun được tích hợp công nghệ Kích hoạt và quản lý Bảo hành Online WelActiv. Theo đó, Máy hàn phải được kích hoạt bảo hành thì mới sử dụng được, nếu chưa kích hoạt thì chỉ sử dụng ở chế độ Test tối đa 30 phút.

Sau khi kích hoạt, quý khách có thể kết nối vào xem thông tin như Thời gian bảo hành còn lại,  Số giờ máy đã được sử dụng.

Các bước thực hiện

  • Bước 1: Nhấn nhả Nút bấm liên tục 5 lần (nhanh), máy hàn phát ra 10 tiếng “bíp” rất nhanh => máy đã vào chế độ thiết lập cấu hình
  • Bước 2: Dùng điện thoại/Máy tính bảng kết nối vào wifi có tên “Welgun…” (không mật khẩu)
  • Bước 3: Mở trình duyệt gõ  địa chỉ  IP 9.9.9.9 để vào xem trang thông tin bảo hành

Lưu ý: Cần chờ vài giây hoặc bấm Tải lại trang (Refresh) để Trình duyệt xuất hiện đầy đủ thông tin.

Kết quả – Màn hình thông tin

Thời hạn bảo hành/ Số giờ sử dụng - Súng hàn xung thông minh Welgun
Video hướng dẫn