Tài liệu hướng dẫn

Vui lòng tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng tại đây: Hướng dẫn sử dụng – Súng hàn xung thông minh Welgun 

Các video hướng dẫn

Vui lòng xem tại kênh Youtube của Welgun:

https://www.youtube.com/channel/UC-Y2fvGCrUPCf6PfN1lPIcw