Tài liệu hướng dẫn

Vui lòng tải tài liệu Hướng dẫn sử dụng tại đây: Hướng dẫn sử dụng – Súng hàn xung thông minh Welgun 

Các video hướng dẫn

1.1 Hướng dẫn dùng ĐT ANDROID kích hoạt bảo hành, xem hạn BH, số giờ sử dụng

1.2 Hướng dẫn dùng ĐT IPHONE kích hoạt bảo hành, xem hạn BH, số giờ sử dụng

2. Hướng dẫn sử dụng tổng quát – Mỏ hàn xung Welgun

3. Hướng dẫn sử dụng Mỏ hàn xung với Pin Makita 

5. Hướng dẫn thay đổi công suất

6. Những lỗi cần tránh khi sử dụng

7. Các lỗi thường gặp và cách xử lý