Về chúng tôi

Tiến hành nghiên cứu phát triển các sản phẩm Điện tử công suất, các Giải pháp IoT phục vụ dân dụng và công nghiệp từ năm 2014. Hiện nay, Welgun đã hoàn toàn làm chủ từ công nghệ lõi đến kỹ thuật sản xuất.

Welgun lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi nghiên cứu phát triển sản phẩm. Chúng tôi có thể dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để cải tiến một vấn đề kỹ thuật nhằm mang lại giá trị sử dụng thiết thực cho người dùng.

Sản phẩm đầu tiên sẽ được thương mại hóa vào tháng 12/2023, Welgun mong mỏi và cám ơn sự ủng hộ của quý khách.