Mục này bao gồm các loại Súng hàn xung

Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung 212W – Chưa gồm phụ kiện

1.071.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung 212W – Bản tiêu chuẩn

1.251.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung 282W công nghiệp 247- Chưa gồm phụ kiện

1.621.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung 282W công nghiệp SX 247 – Bản tự chọn

30.000 1.621.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung thông minh 142W – Bản đầy đủ

1.161.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung thông minh 142W – Bản tự chọn

30.000 836.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung thông minh 142W – Chưa gồm phụ kiện

836.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung thông minh 212W – Bản đầy đủ

1.431.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung thông minh 212W – Bản tự chọn

30.000 1.071.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung thông minh 282W – Bản đầy đủ

1.701.000 
Giảm giá!

Súng hàn dùng dùng Adaptor/ Pin rời

Mỏ hàn xung thông minh 282W – Bản tiêu chuẩn

1.521.000