Chén nấu thiếc lớn

100.000 

Mã SP: CH-02

Ưu điểm

  • Gia nhiệt nhanh, mạnh
  • Có sẵn chức năng được lập trình, chỉ cần chọn và nấu
  • Dùng cho mẫu CS 212W và 282W

 

 

Lưu ý: chỉ dùng được trên máy hàn Welgun, khách hàng mua máy trước thời điểm 01/04/2024 cần phải cập nhật lại phần mềm mới sử dụng được tính năng này.
Chén nấu thiếc lớn

100.000