3. Phụ kiện súng hàn

3.1 Đầu hàn ghim nhựa

50.000 

3. Phụ kiện súng hàn

4.1 Chén nấu thiếc nhỏ

80.000 

3. Phụ kiện súng hàn

4.2 Chén nấu thiếc lớn

100.000 

3. Phụ kiện súng hàn

Adaptor 142W

170.000 

3. Phụ kiện súng hàn

Adaptor 212W

250.000 

3. Phụ kiện súng hàn

Adaptor 282W

380.000 

3. Phụ kiện súng hàn

Đế chuyển dùng Pin

60.000 

3. Phụ kiện súng hàn

Hộp nhựa Mỏ hàn HN-102

80.000 

3. Phụ kiện súng hàn

Hộp nhựa Súng hàn HN-103

90.000 

2. Mỏ hàn liền đế Pin

Mỏ hàn 110W – Liền đế Pin

550.000 

2. Mỏ hàn liền đế Pin

Mỏ hàn 142W – Liền đế Pin

999.000 

2. Mỏ hàn liền đế Pin

Mỏ hàn 212W – Liền đế Pin

1.199.000