Quy định đổi trả, hoàn tiền

Quy định đổi hàng Từ chối nhận hàng, yêu cầu đổi / bổ sung Quý khách vui lòng không nhận hàng và yêu cầu nhân viên giao nhận xác nhận tình trạng hàng hóa ngay tại chỗ và từ chối nhận hàng, yêu cầu đổi hàng hoặc bổ sung hàng thiếu trong các trường hợp […]