Chén nấu thiếc nhỏ

80.000 

Mã SP: CH-01

Ưu điểm

  • Gia nhiệt nhanh, mạnh
  • Có sẵn chức năng được lập trình, chỉ cần chọn và nấu
  • Dùng được cho 03 mẫu CS 142W, 212W và 282W

 

chén nấu thiếc - mỏ hàn xung Welgun
Chén nấu thiếc nhỏ

80.000